Halachah - Jewish Law

Halachah - Jewish Law

Halachah/הלכה‎ is the collective body of Jewish religious law, including biblical law (the 613 mitzvot) and later talmudic and rabbinic law, as well as customs and traditions.

Subcategories- hide/show
Shulchan Aruch Sets Shulchan Aruch Sets A Shulchan Aruch set is an important necessity for every Jewish household, as it teaches and remind us all of how to be a Jew. A full set, like these in this section, not only make an impressive gift for anyone special, but is most appropriate as a gift for your Chosson/Chatan, helping him setting up his Jewish him, literary and logistically. The Shulchan Aruch (Hebrew: שׁוּלחָן עָרוּך‎, literally: Set Table) (also Shulhan Aruch or Shulhan Arukh), known in English as the Code of Jewish Law, is a codification, or written manual, of Halacha, authored and published by Rabbi Yosef Karo in the 1 ...
Tur Sets - Arba Turim Tur Sets - Arba Turim Arba'ah Turim (Hebrew: אַרְבַּעָה טוּרִים‎), often called simply the Tur (Hebrew: טור), is an important Halakhic code, composed by Rabbeinu Yaakov ben Asher (Cologne, 1270 - Toledo c.1340, also referred to as "Ba'al ha-Turim", "Author of the Tur"). The four-part structure of the Tur and its division into chapters (Simanim) were adopted by the later code Shulchan Aruch.  ...
Products

A Practical Halachic Guide for Pesach Yom Tov Chol Hamoed

Collecction of Lectures by Rabbi Yakov Ephrayim Forchheimer A Practical Halachic Guide for Pesach Yom Tov Chol Hamoed Tooltip icon

Arba Turim Machon Yerushalayim Shirat Devorah - 23 Volumes Hardcover

ארבעה טורים מכון ירושלים שירת דבורה Arba Turim Machon Yerushalayim Shirat Devorah - 23 Volumes Hardcover Tooltip icon

Arba Turim Machon Yerushalayim Shirat Devorah - Large Deluxe Set

ארבעה טורים מכון ירושלים שירת דבורה חתנים ענק Arba Turim Machon Yerushalayim Shirat Devorah - Large Deluxe Set Tooltip icon

Arba Turim Machon Yerushalayim Shirat Devorah Markowitz - 12 Volumes

ארבעה טורים מכון ירושלים שירת דבורה - מארקאוויטש/מרקוביץ Arba Turim Machon Yerushalayim Shirat Devorah Markowitz - 12 Volumes Tooltip icon

BeGan HaOsher by Rabbi Shalom Arush - The Garden of Riches in Hebrew

בגן האושר; A Practical Guide to Financial Success BeGan HaOsher by Rabbi Shalom Arush - The Garden of Riches in Hebrew Tooltip icon

DavkaWriter Dimensions II

A colossal collection of essential Hebrew and English texts! DavkaWriter Dimensions II Tooltip icon

Faith and Folly - The Occult in Torah Perspective by Rabbi Yaakov Hillel

Translated from the Hebrew תמים תהיה (Tamim Tehiyah) Faith and Folly - The Occult in Torah Perspective by Rabbi Yaakov Hillel Tooltip icon

Garden of Riches by Rabbi Shalom Arush - Gan HaOsher in English

A Practical Guide to Financial Success Garden of Riches by Rabbi Shalom Arush - Gan HaOsher in English Tooltip icon

Kitzur Shulchan Aruch - The Kleinman Edition

Code of Jewish Law Kitzur Shulchan Aruch - The Kleinman Edition Tooltip icon

Lekicha Tama: The Lulav and Esrog Buying Guide by Avrohom Reit

קונטרס לקיחה תמה: על ענייני לקיחת ארבעת המינים Lekicha Tama: The Lulav and Esrog Buying Guide by Avrohom Reit Tooltip icon

Shulchan Aruch Habahir 17-Volume Set - 3 Sizes

שלחן ערוך הבהיר - י"ז כרכים Shulchan Aruch Habahir 17-Volume Set - 3 Sizes Tooltip icon

Shulchan Aruch Habahir X-Large Chosson Edition 14-Volume Set

שלחן ערוך הבהיר דמוי עור - י"ד כרכים Shulchan Aruch Habahir X-Large Chosson Edition 14-Volume Set Tooltip icon

Shulchan Aruch Tzurat Hadaf 11-Volume Deluxe Chatan Set

שולחן ערוך צורת הדף גדול עור Shulchan Aruch Tzurat Hadaf 11-Volume Deluxe Chatan Set Tooltip icon

Shulchan Aruch Tzurat Hadaf 11-Volume Medium Set

שולחן ערוך צורת הדף בינוני Shulchan Aruch Tzurat Hadaf 11-Volume Medium Set Tooltip icon

Teka BeShofar: A Shofar Blowing Manual by Avrohom Reit

תקע בשופר: Me, Blow Shofar? Yes You Can! Teka BeShofar: A Shofar Blowing Manual by Avrohom Reit Tooltip icon

Tur Machon Yerushalayim and Shulchan Aruch Habahir Combined

ארבעה טורים מכון ירושלים שירת דבורה ושלחן ערוך הבהיר - משולב בכ"ו כרכים Tur Machon Yerushalayim and Shulchan Aruch Habahir Combined Tooltip icon

Tur Machon Yerushalayim and Shulchan Aruch Habahir Combined

ארבעה טורים מכון ירושלים שירת דבורה ושלחן ערוך הבהיר - משולב בל"ח כרכים Tur Machon Yerushalayim and Shulchan Aruch Habahir Combined Tooltip icon

Tur Set Hamaor - 23 Volumes

טור סט המאור - כ"ג כרכים Tur Set Hamaor - 23 Volumes Tooltip icon