Pam, Rabbi Avraham Yaakov

Pam, Rabbi Avraham Yaakov
Rabbi Avraham Yaakov Pam זצ"ל, born 1913 and passed away August 16, 2001, was the rosh yeshiva of Yeshiva Torah Vodaas in Brooklyn, New York.